centro
bajo

Elit eller bredd spelar ingen roll –
cafeterian är lika viktig för alla föreningar!


En bra Cafeteria kan serva de aktiva med nyttiga och nödvändiga produkter som hjälper
dem att prestera ännu bättre i samband med träning och match.

Den ska självklart också mätta publiken och vara en naturlig mötesplats för alla
medlemmar samt ge ett ekonomiskt bidrag till föreningen.

Med MiniBar som cafeteriapartner har Ni alla möjligheter
att lyckas med detta!

Hemsidan är under ombyggnad

 

home-nyheter